Eesmärk: õppija omandab teadmised turunduse põhialustest, sihtturu valikust, turundusmeetmestiku olemusest ning selle evitamisega seonduvast, turundusuuringute olemusest, liikidest ja vajadustest, müügistrateegiatest, -taktikatest, müügitoetusest.