2015 alustanud Infotehnoloogia nooremspetsialistide õpperühm